floden

floden

Floden
100x70 cm.
broderi, applikation, screentryck, textilfärg

En del av projektet TWEAKS - NYA BLICKAR PÅ MUSEETS SAMLING
Ett projekt som drevs av Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.
"Utställningen är en del av ett projekt som fokuserar på att skapa möten genom konsten i Nordiska
Akvarellmuseets samling . Fem spännande och vitt skilda konstnärer har undersökt och diskuterat
samlingen tillsammans med konstpedagog Kristian Berglund. Resultatet har blivit en utställning
med konstnärernas egna verk, tillsammans med de bilder ur samlingen som varit inspirationskällor.
Medverkande konstnärer: Elisabeth Billander, Henrik Bromander, Jesper Norda, Ida-Lovisa Rudolfsson och Hendrik Zeitler.

Text från utställningen