Sju sorters ensamhet

Examensarbete på masternivå, HDK våren 2010

Masterrapporten som PDFDetalj från broderiet Där någon möjligen väntar oss